๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑, ๒๑.๓๗ น.
Salanoknoi -handheld edition

นิ ต ย ส า ร ร า ย ส ะ ด ว ก
งานเขียนใหม่ในช่วงเวลา ๗๒ ชั่วโมง


  1. เรื่อง แต่งชิ้นใหม่
    เรื่อง
    คืนธรรมดาคืนหนึ่ง
    โดย แม่มะลิ ... ฉันบรรจงแตะน้ำปรุงกลิ่นนพมาศ ที่ข้อมือ และคอ กลิ่นสดชื่นสบายใจดีแท้ๆ ผู้ชายคนนั้น มาถึงทันที ที่ เขาอาบน้ำเสร็จ ก็คงหลังจาก ที่ลาจากวงเมรัยรายวันของ เขานั่นเอง บทสนทนาของเราเริ่มต้นด้วยการซักถามถึงเอกสารขอสำรวจห้อง เพื่อเตรียมงบประมาณในการซ่อมแซมห้อง คำพูดหนึ่ง ที่มีเสียงสะท้อน ความรู้สึกแทรกอยู่ คือ "คุณแจ้ง ไปเถอะเดี๋ยวเค้าก็มาทำให้ ห้องอาจารย์เค้ามาเร็ว ถ้าพวกเราก็รอ ไปเหอะทนไม่ไหวก็ซ่อมกันเอง อยู่ กันอย่างลำบาก ลำบากจนชินแล้ว " ฉันอยาก จะร้องไห้เม... [อ่านต่อ... ]

 

Salanoknoi -handheld edition
[go bottom]
ก ร ะ ด า น เ ส ว น า
แสดงข้อความในช่วง ๗๒ ชั่วโมง
INFO : นิตยสารรายสะดวก
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑, ๑๖.๑๔ น.
เรื่อง แต่งชิ้นใหม่
เรื่อง
คืนธรรมดาคืนหนึ่ง
โดย แม่มะลิ
หมายเหตุ : กำหนดช่วงเวลาได้ เช่น 100 ชั่วโมง = http://noknoi.com/palm/index.php?hours=100 กำหนดโหมดกราฟิค = http://noknoi.com/palm/index.php?pics=yes หรือ http://noknoi.com/palm/index.php?hours=100&pics=yes

 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ