นิตยสารรายสะดวก  A u t h o r's   T a l k  วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
คุยกับคนรัก
สวัสดีคุณผู้อ่านทุกคน

คนรัก ยินดีพูดคุยและรับฟังความเห็นจากผู้อ่านทุกท่านเสมอครับ

 เขียนคุยกับคนรัก คลิกที่นี่ 

จดหมายรอตอบ :

คลน่ารัก เขียนมา : [ 125.27.178.66 ]
รหัสจดหมาย L-2830
๐๑ ก.ค. ๒๕๕๓, ๑๕.๑๑ น.

รัก​และคิดถึงนะ
รอการตอบจาก คนรัก
เตย เขียนมา : [ 110.168.67.85 ]
รหัสจดหมาย L-2779
๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓, ๐๖.๓๘ น.

อีกนานมัยอ่าเท่เราสองคลจาด้ายเจอกานอ่ากุจามีวานนั้น​

มัยวานเท่กุจาด้ายเจอเมิงแระด้ายพูดคุยกะเมิงอ่ากุมั่ยรุ

ว่าตอนนี้กุเปงอารัยกานแน่ทามมัยว่ะทามมัยกุเถิงมั่ยลืม

เมิงซ่ะเท่เมิงจาคิสเถิงกุอย่างเท่กุคิสเถิงหมัยเจี้ยบ

กุอ่ามั่ยด้ายยุกะเมิงอร้วน๊เมิงก้อดูแลตะเองดีๆ​ล่ะกุอ่าเปงห่วง

เมิงรุหมัยกุมั่ยยุแร้วอ่าเวลาเมิงมั่ยสบายคัยจาคอยดูแลเมิงน๊า

มั่ยว่าเมิงจายุหนัยรึยุกะครัย​ถ้าวานนั้น​เค้าทามหั้ยเมิงเจ็บอ่า

เมิงก้อคิสมากน่ะรุป่าวรุจาคอยเปงกามลังจัยหั้ยเมิงเสอมน่ะ

แร้ว​ถ้าวานหนัยเมิงมั่ยเหลือครัยแร้วกุอยากหั้ยเมิงจาม​เอาวัยน่ะ

ว่าเมิงอ่ายังมีกุยุข้างๆ​ๆ​เสมอน่ะกุลั๊กน่ะเจี้ยบสักวานกุจาทาม

หั้ยเมิงดูว่ากุมั่ยเคยลืมเมิงเรยกุจารอเมิงน่ะเจี้ยบ สันยา
รอการตอบจาก คนรัก
เตย เขียนมา : [ 110.168.67.85 ]
รหัสจดหมาย L-2778
๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓, ๐๖.๑๗ น.

ทามมัยเมิงเถิงทิ้งกุปัยอ่ากุลักเมิงน่ะเจี้ยบ

กลับมาด้ายหมัยอ่ะ​กับมายุกะกุน่ะกุขอร้อง

กุขอโทดสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเท่กุทามลงปัย

กุสันยาน่ะว่าต่อปัยนี้กุจาทามตัวหั้ยดีกุจามั่ย

เ​ที่ยวจามัยทามตัวเหลวไหลอีกต่อปัยเมิงรุ

บ้างมัยว่าตอนกุยุข้างนัยกุอ่าคิสเถิงเมิงตลอด

เรยน่ะเมิงมั่ยยุแร้วคัยจาคอยมาป้อนข้าวกุอ่า

แร้วคัยจาคอยดูแลกุอ่าคัยจาคอยเก็บมะมวง

หั้ยกุกินอ่าตัยจาคอยโต้มมะมาหั้ยกุกินอ่า

คัยจาทามอย่างเท่น่ำหั้ยกุคัยจาคอยเปิด

เพลงหั้ยกุฟังตอนนี้เมิงจาเปงงัยบ้างน่ะ

กุเปงห่วงเมิงจังเรยตอนนี้เมิงยุหนัยอ่าเจี้ยบ

ทามมัยอ่าทามมัยเมิงเถิงทิ้งกุปัยว่ะ กุมั่ยเหลือคัยแร้ว
รอการตอบจาก คนรัก
เตย เขียนมา : [ 110.168.67.85 ]
รหัสจดหมาย L-2777
๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓, ๐๕.๕๖ น.

ทุกวานนี้กุยังดีมั่ยพออีกหรอตลอดเวลาเท่ผ่านมากุอ่าทามดีเท่สุดแร้วน๊

ทามมัยเมิงเถิงมองข้ามอ่าเมิงอยากรุอยากรุว่าเมิงเคยลั๊กกุบ้างหมัย

หรึอว่ากุมันก้อแค่คลแก้เหงาของเมิงทามมัยอ่าๆ​ๆ​กุลั๊กเมิงอ่ากุผิดด้วยหรอ

แร้วทามมัยเถมิงเถิง​ต้องทามกะกุแบบนี้เมิงบ้างหมัยว่า พ่ายนัย 40 วาน

เท่กุเข้าปัยยุข้างหนัยอ่ามันทรมานแค่หนัย​ต้องยุอย่างมั่ยมีเมิงอ่ากุคิสมา

ตลอดว่าเมิงจารอกุ​แต่มั่ยก้อมั่ยชั่ยอย่างเท่กุคิสกุคอยเฝ้าวานเวลาว่า​เมื่อรัย

เท่รัยเท่กุจาด้ายออกมายุกะเมิง​แต่พอเถิงวานเท่กุ​ต้องกาล​กับมั่ยชั่ยอย่าง

เท่กุคิสกุทามจิงเถอะว่าตลอดเวลาเท่ผ่านมาเมิงมั่ยเคยลั๊กกุเรยชั่ยมัย

​เพราะอารัยอ่ากุมันมั่ยดีตรงหนัยว่ะตกลงกุดีมั่ยพอรึเมิงมั่ยพอซ่ะเท่
รอการตอบจาก คนรัก
เตย เขียนมา : [ 110.168.67.85 ]
รหัสจดหมาย L-2776
๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓, ๐๕.๔๐ น.

เจี้ยบนี้เตยจามด้ายหมัยคลเท่คอยเปงห่วงเจี้ยบมาตลอดอ่า

เถิง​แม้ว่าตอนนั้เมิงจาทิ้งกุแร้วก้อตาม​แต่​ความทรงจามดีๆ​

เท่กุมีหั้ยเมิงมาตลอดกุมั่ยแค่ลืมเรยหนัยเมิงสันยาว่าจายุดูแลกุงัย

​แต่ทามมัยวานนี้เมิงเถิงทิ้งกุปัยอ่าเมิงรุมัยว่าเมิงทามหั้ยกุเจ็บแระ

ทรมานแค่หนัยกุมั่ยเคยรุสึกอารัยแบบนี้มาก่อนเรยเมิงยุหนัยอ่า

เจี้ยบกุลั๊กเมิงน๊เมิงรุหมัยว่ากุรอเมิงยุอ่านี้มันก้อนานแร้วน๊เ ท่เรา

มั่ยด้ายเจอกานอ่ากุอ่ารุนีเมิงอ่าลืมกุแร้ว​แต่​ถ้าเมิงยุตอนนี้กุอยาก

จาทามเมิงว่าตลอดเวลาเท่ผ่านมาเมิงเคยลั๊กกุบ้างหมัยเมิงทาม

ดีกะกุ​เพื่ออารัยว่าเจี้ยบกุอยากรุว่าเมิงขารุมัยว่ากุอ่ามั่ยเคยคิดจา

ลืมเมิงเรยตลอดเวลาเท่ผ่านมากุก้อมั่ยรุเหมือนกานว่ากุยุกะเมิงนัยถานีอารัย
รอการตอบจาก คนรัก
ใหม่ เขียนมา : [ 222.123.13.92 ]
รหัสจดหมาย L-2775
๑๕ ก.พ. ๒๕๕๓, ๑๓.๕๗ น.

ผมชื่อใหม่ครับ​
รอการตอบจาก คนรัก
คุณเป็นใคร เขียนมา : [ 222.123.13.92 ]
รหัสจดหมาย L-2774
๑๕ ก.พ. ๒๕๕๓, ๑๓.๕๕ น.

ผมรักคุณ
รอการตอบจาก คนรัก
ฝ้าย เขียนมา : [ 61.90.122.251 ]
รหัสจดหมาย L-2698
๐๘ ต.ค. ๒๕๕๒, ๑๔.๐๘ น.

ยากบอกว่าร๊ากๆ​ๆ​ๆ​ๆ​จน​เมื่อยปาก
รอการตอบจาก คนรัก
ฝ้าย เขียนมา : [ 61.90.122.251 ]
รหัสจดหมาย L-2697
๐๘ ต.ค. ๒๕๕๒, ๑๔.๐๖ น.

คุณชื่ออะไร​ค่ะ​
รอการตอบจาก คนรัก
ฝ้าย เขียนมา : [ 61.90.122.251 ]
รหัสจดหมาย L-2696
๐๘ ต.ค. ๒๕๕๒, ๑๔.๐๔ น.

รักๆ​ๆ​ๆ​ๆ​จุฟฟคิดถึงมากมาย​
รอการตอบจาก คนรัก
ไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักตัวเอง เขียนมา : [ 125.27.79.70 ]
รหัสจดหมาย L-2635
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๒, ๑๒.๑๘ น.

ตายแทนฉัน​ได้ป่าว รักตัวเองดีกว่านะ
รอการตอบจาก คนรัก
เทอเธอร์ เขียนมา : [ 125.27.79.70 ]
รหัสจดหมาย L-2634
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๒, ๑๒.๑๖ น.

ถึงเทอ​ที่คิดถึงเจาก​ไป ​แต่หัวจัยยังมี​แต่เทอ เทอหนอทำฉันเพ้อ ให้ระเมอคิดถึงเทอ
รอการตอบจาก คนรัก
จี้จี้ เขียนมา : [ 222.123.118.98 ]
รหัสจดหมาย L-1763
๐๕ ธ.ค. ๒๕๔๙, ๑๕.๒๐ น.

รักมากนะ
รอการตอบจาก คนรัก
เมย์ เขียนมา : [ 124.157.168.200 ]
รหัสจดหมาย L-1732
๒๓ พ.ย. ๒๕๔๙, ๐๐.๑๒ น.


หากว่าเธอมองฟ้าคืนนี้
​จะเห็นว่าสีฟ้าสีหม่นเหงา
​และหากว่าเธอมองดูแสงดาว
ก็​จะเห็นว่าแสงวาวไม่เหมือนเดิม
​เพราะว่าตรงนี้มี​แต่ฉัน
​ที่อยู่​​กับ​ความผูกพันในวันเก่า
ไม่มีเธอไม่มีเรา
มี​แต่​ความเหงาในใจ...​.
​ที่นี่ดาวสวยฟ้าใส
หอมกรุ่นกลิ่นไอป่า​เขา
สายลมโชยอ่อนบางเบา
ค่อยลด​ความเหงาเปล่าดาย
อยาก​ได้ยินเสียงเธอตอนนี้
อยากบอกให้คนดีรู้สึกถึง​ความสวยใส
อยากบอกเล่าเรื่อง​ราวของหัวใจ
รู้บ้างไหมคิดถึงมากมาย​นะคนดี...​
รอการตอบจาก คนรัก
เมย์ เขียนมา : [ 124.157.168.200 ]
รหัสจดหมาย L-1731
๒๓ พ.ย. ๒๕๔๙, ๐๐.๑๒ น.


ยามเธอยิ้ม ปานอีแร้งแย่งหมาเน่า
ยามเธอเศร้า ช่างละม้ายคล้าย​กับผี
ยามเธอยิ้ม ช่างยั่วยวนกวนเท้าดี
ยิ้มอีกทีเตะคอพับหลับคาเท้า
รอการตอบจาก คนรัก
เด็กซ่า@ เขียนมา : [ 124.157.173.233 ]
รหัสจดหมาย L-1718
๑๕ พ.ย. ๒๕๔๙, ๒๑.๓๕ น.

to เธอคนดี
เรารักเธอมักๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​นะ
รอการตอบจาก คนรัก
โมเม@ เขียนมา : [ 124.157.172.3 ]
รหัสจดหมาย L-1685
๒๓ ต.ค. ๒๕๔๙, ๐๑.๒๓ น.


สบตา​กับฉัน
อีกสักครั้ง​จะ...​​ได้ไหม
ฉันไม่รู้หรอกว่า​เพื่ออะไร​
รู้แค่หัวใจเรียกร้องมา
สบตาอีกครั้งให้ฉันรู้
ว่าเธอยังอยู่​เคียงข้างเสมอ
รู้ว่าแค่ห่วงใย​แม้ไม่เจอ
​แม้ว่า​จะ​เป็นการหลอกตัวเอง
...​ก็ตาม...​
รอการตอบจาก คนรัก
may@ เขียนมา : [ 124.157.172.3 ]
รหัสจดหมาย L-1684
๒๓ ต.ค. ๒๕๔๙, ๐๑.๑๙ น.


อาจ​เป็น​เพราะเธอใจดีหรือเปล่า
ฉันจึงชอบเธอมากอย่างนี้
​ที่แจ๋วสุดๆ​​คือเธอน่ารักดี
เรียนเก่งอย่างนี้ไม่รักก็เกิน​ไป
พูดจาสุภาพอ่อนโยน
ไม่หยิ่งอย่างนี้ยิ่งดี​ไปใหญ่
ฉันจึงขอสารภาพหมดใจ
ว่า​ทั้งหัวใจมอบให้...​เพียงเธอ
รอการตอบจาก คนรัก
may@ เขียนมา : [ 124.157.172.3 ]
รหัสจดหมาย L-1683
๒๓ ต.ค. ๒๕๔๙, ๐๑.๑๔ น.


เธอรับรู้บ้างไหม
ถึง​ความห่วงใย...​​ที่ฉันมี
ขอฝากดาว​ไปบอกค่ำคืนนี้
ขอให้เธอฝันดี​ที่รัก
ตอนนี้เธอ​จะทำอะไร​
รู้บ้างไหมว่าฉัน...​​เป็นห่วง
รัก​ที่ฉันมีไม่เคยหลอกลวง
ยังคง​เป็นห่วงเธอเสมอมา...​
รอการตอบจาก คนรัก
เด็กคลองหม้อแกง(แฟน) เขียนมา : [ 124.157.172.3 ]
รหัสจดหมาย L-1682
๒๓ ต.ค. ๒๕๔๙, ๐๑.๐๙ น.

เฮ้อ ปิดเทอมแล้ว​มายดายเจอหน้าดาร์ลิ่งเลย​คิดถึงจังเลย​ ​เขาเขียนจดหมายปายหามายรุดายยับหรือเปล่าโตรหาก้อมายติดมายรุแอบปายมี​ใคร​ที่ไหนหรือเปล่าต้าจับดายนะโดนเจี๋ยนแน่ๆ​ฮิ...​ฮิเสียวใส้​เอาเปงว่า​เขาคิดถึงดาร์ลิ่งมั่กๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​นา"รักนะเด็กโง่"
รอการตอบจาก คนรัก
may@ เขียนมา : [ 124.157.172.3 ]
รหัสจดหมาย L-1681
๒๓ ต.ค. ๒๕๔๙, ๐๑.๐๓ น.


ถึงเธอ​ที่รากตอนนี้ซำบายดีไหมช่วงนี้อากาศหนาวเปงหวัดดายง่ายประเดี๋ยว​จะไม่ซำบาย​เอานะรักษาสุขภาพด้วยล่ะยิ่งเปงโรคเลกทัก(รักเธอ)อยู่​ด้วยฮิ...​ฮิ
รอการตอบจาก คนรัก

 

 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น