นิตยสารรายสะดวก  F i c t i o n  วันที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
จอมคนพลิกปฐพี
ทิดอินทร์
...คบไฟในจากค่ายทหารจามปาโชนแสง​เป็นแนวยาวจนสว่างไสว จนถึงกำแพงเมือง​พระนครศรียโศธรปุระ ​ที่ตั้งตะหง่านท้าทายศัตรู นับ​แต่ครั้ง​ที่​พระเจ้ายโศวรมันทรงสร้างนครแห่งนี้มานานกว่าสองร้อยปี...
ลำดับชื่อตอน
1ตอน จอมคนพลิกปฐพี -- ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๓, ๑๙.๐๗ น.
คบไฟในจากค่ายทหารจามปาโชนแสงเป็นแนวยาวจนสว่างไสว จนถึงกำแพงเมืองพระนครศรียโศธรปุระ ที่ตั้งตะหง่านท้าทายศัตรู นับแต่ครั้งที่พระเจ้ายโศวรมันทรงสร้างนครแห่งนี้มานานกว่าสองร้อยปี -- 890 views
2ตอน บทที่ ๑ -- ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓, ๒๑.๑๙ น.
“นี่กลับต้องขอบคุณ เหล่าพี่น้องของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันพลีชีพ จึงได้มาซึ่งเกียรติและการยอมรับ จากพระเจ้าธรณินทรวรมันที่รับรองฐานะของพวกเราให้เป็นเมืองพันธมิตร มิใช่เมืองขึ้น ของเมืองพระนคร” -- 226 views
3ตอน บทที่ ๒ -- ๐๗ ต.ค. ๒๕๕๓, ๐๑.๓๐ น.
"เหตุใดขบวนเจ้าขุนหาญจึงพลันเปลี่ยนเส้นทาง หรือร่องรอยของพวกเราถูกมันพบเห็น อ้ายพิรามรีบไปรายงานท่านเจ้าขุนก่อน อ้ายเพทายติดตามข้าพเจ้าเข้าหมู่บ้าน เพื่อสืบดูท่าทีขบวนของเจ้าขุนหาญ ส่วนพวกที่เหลือ ให้รออยู่ที่นี่" -- 217 views
4ตอน บทที่ ๓ -- ๐๗ ต.ค. ๒๕๕๓, ๐๑.๓๗ น.
ซุนยี่หลง คือทูตที่ทางกรุงจีนแห่งราชวงศ์ซ้อง ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีและเป็นนายสถานีการค้าโดยมีสถานีการค้าใหญ่อยู่ที่เมืองกำโพช -- 219 views
5ตอน บทที่ ๔ -- ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓, ๑๑.๓๖ น.
พวกมันยิ่งมิอาจรอช้า กลับเร่งเฆี่ยนตีม้าให้วิ่งหนีไปทางทิศตะวันตกแล้วค่อยวกกลับยังทิศเหนือสู่เนินเขา อันเป็นสถานที่พรรคพวกมันรออยู่ เมื่อจวนกลับไปถึงตีนเนินเขาทั้งสองกลับลดความเร็วลง แล้วหยุดนิ่ง สงบเงียบรับฟังความเคลื่อนไหว เมื่อเห็นว่าไร้สิ่งใดผิดปกติ -- 204 views
6ตอน บทที่ ๕ -- ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓, ๑๑.๔๒ น.
"คำสั่งสอนของท่าน เราจะจดจำใส่ใจไว้ตลอด พี่ท่านโปรดวางใจ แต่ตราบใดที่เจ้าธรณินทรวรมันยังอยู่ เจ้าขุนตะวันคงมิกล้ากระทำเช่นไร ระหว่างนี้ ข้าพเจ้าต้องเร่ง สะสมไพร่พล และรวบรวมเมืองต่างๆในเขตนี้ให้เป็นปึกแผ่น จึงจะสามารถต้านทานอำนาจของเมืองพระนครเมื่อเข -- 210 views
7ตอน บทที่ ๖ -- ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓, ๑๙.๐๘ น.
แต่เดิมซุนเส้าหลงผู้เป็นบิดา ได้นำม้าสายพันธุ์มองโกลจากนอกกำแพงใหญ่มาผสมกับสายพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากม้าจากนอกกำแพงมีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ ช่วงขายาวและมีฝีเท้าปราดเปรียว แต่พ่อพันธุ์ที่คัดสรรแล้วทั้งสิ้นสามสิบตัว เมื่อบรรทุกขึ้นเรือกลับเสียชีวิตตั้งแต่อย -- 181 views
8ตอน บทที่ ๗ -- ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓, ๑๙.๑๐ น.
“ข้าพเจ้าปวดท้อง จะขอไปปลดทุกข์ก่อน เพราะเมื่อสักครู่ขณะที่ข้าพเจ้าจะลงไป พลันพบเห็นความเคลื่อนไหวนั้นก่อน จึงรีบปีนกลับขึ้นมารายงานท่าน เรื่อง...เรื่องราวที่สำคัญของข้าพเจ้าอันนั้น จึงยังมิได้กระทำ หากเร่งเดินทางขณะนี้ ข้าพเจ้าคงต้องเก็บไว้ไปกระทำบนหลังม -- 187 views
9ตอน บทที่ ๘ -- ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓, ๑๙.๑๒ น.
“น้องเรา เราไม่สามารถอนุญาติให้ท่านนำทารกนี้ติดตามเข้าเมืองกัมโพช เพราะเช้านี้ทารก มีอาการไข้สูงขึ้นอีก หากต้องรอนแรมเดินทางไกล เราเกรงว่ายากที่จะทนทานได้” -- 178 views
10ตอน บทที่ ๙ -- ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓, ๑๙.๑๔ น.
พลันเมื่อพบว่า ขุนเมธาคือผู้ที่คาดการณ์ และวางแผนเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ จากเดิมที่ตนเคยวางไว้ร่วมกับท่านเจ้าขุน ทำให้ขุนลำพงกลับต้องมาประเมินขุนเมธาผู้นี้ใหม่อีกครา จากเดิมที่เคยเข้าใจว่า ขุนเมธาคงมีความชำนาญเพียงเรื่องการค้าขายและการบังคับเรือเดินสมุทร คงมิ -- 199 views
11ตอน บทที่ ๑๐ -- ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๓, ๐๐.๒๒ น.
ขบวนเรือทั้งหกล่องไปตามสายน้ำที่เปี่ยมตลิ่ง ผืนน้ำในฤดูนี้ ใสราวกระจกแลเห็นตลอดสองฟากฝั่งมีต้นไม้สูงใหญ่เขียวขจี บ้างครั้งผ่านต้นมะเดื่อออกลูกดกหนาพาน้ำลายสอ บ่าวไพร่จึงชักชวนกันโหนฟันลงมาไว้กินกับน้ำพริก เจ้านางจันทร์เห็นบรรดาบ่าวไพร่ครึกครื้น และวิวทิวท -- 191 views
12ตอน บทที่ ๑๑ -- ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๓, ๐๐.๒๕ น.
เสียงร้องโหยหวน เสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกและเสียงโห่ร้องเจ้าโจมตี ดังกึกก้องผสานกันจนระงมไปทั่วคุ้งน้ำ ขุนลำพงยืนอยู่ข้างเจ้าขุนหนุ่มผู้นั้น ชมดูขุนเมธาตะโกนร้องออกคำสั่งต่อเหล่าทหารแต่ละหมู่ คอยบังคับขับต้อนไพร่พลเชลยชาวจามปา ให้เข้าโจมตี -- 218 views
13ตอน บทที่ ๑๒ -- ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๓, ๒๑.๒๕ น.
และด้วยความผิดพลาดในการดำเนินอุบาย ต่อพระเจ้าชัยอินทรวรมันแห่งอาณาจักรจามปา ที่พระองค์ทรงวางแผนลวงให้กองทัพจามปายกกำลัง เข้าล้อมเมืองพระนครไว้ โดยพระองค์จะส่งกำลังเข้าช่วยเช่นกัน ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเมื่อยึดเมืองพระนครได้แล้วจะทำการแบ่งสมบัติในท้องพระคลังแล -- 222 views
14ตอน บทที่ ๑๓ -- ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓, ๑๖.๑๐ น.
“ข้าพเจ้าส่วนข้าพเจ้า พระบิดาก็ส่วนพระบิดา อีกไม่นานข้างหน้าราชบัลลังค์ก็ต้องตกเป็นของเรา แม้ว่าท่านจะไม่ได้ต้องการบัลลังค์ของเรา แต่เราไม่มีวันยินยอมให้เมืองท่านเติบโต ขึ้นมาเทียบเทียมบารมีและขัดขวางการขยายอำนาจของเราในกลุ่มเมืองแถบนี้อย่างแน่นอน” -- 217 views

 

ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อน 
F a c t   C a r d
Article ID A-3472 Article's Rate 7 votes
ชื่อเรื่อง จอมคนพลิกปฐพี --Series
ชื่อตอน บทที่ ๑๓
ผู้แต่ง ทิดอินทร์
ตีพิมพ์เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ เรื่องยาว ซีรีส์
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๓๕๕๑ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๔ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๓๕
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น