นิตยสารรายสะดวก  Contents  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
ประกายธรรมนำทาง
Introduction : [14 รายการ]
รวมงานเขียนทางธรรม เรื่องเล่า ชาดก หรือประสบการณ์สมาธิ และเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธรรมอันประเสริฐ
A-1155 มรดกทางใจ (คำเทศน์โดย ชยสาโรภิกขุ) ข้อเขียนคัดสรร โดย รจนา ณ เจนีวา [๒๔ ส.ค. ๒๕๔๘]
พอเราปฏิบัติแล้ว​ มัน​จะแยกสิ่ง​ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จากสิ่ง​ที่เกิดขึ้น​ในใจ ​ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติก็มี​แต่ reaction ปฏิกิริยาโต้ตอบ ​แต่​ถ้าเรามีสติ มันมี response ​คือ ตอบสนองในทาง​ที่เหมาะสม ในทาง​ที่​ได้ผล counter:๑๑๑๒

A-1041 ธรรมะเอ็มแปด (คำเทศน์โดย ชยสาโรภิกขุ) ข้อเขียนคัดสรร โดย รจนา ณ เจนีวา [๒๕ มิ.ย. ๒๕๔๘]
การบังเกิดขึ้น​ของตถาคตหรือ​พระพุทธเจ้านัน ​เป็นการเปิดหนทางให้มนุษย์​ทั้งหลาย​ทั้งปวงตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนทุกวันนี้ มีโอกาสพ้นทุกข์​โดยสิ้นเชิง counter:๑๑๒๑

A-1032 หลงจิตกะล่อน (คำเทศน์โดย ชยสาโรภิกขุ) ข้อเขียนคัดสรร โดย รจนา ณ เจนีวา [๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๘]
​พระตถาคตสอนสองเรื่อง​ เรื่อง​แรกก็​คือ ให้พวกเธอ​ทั้งหลายเห็นบาป​โดย​ความ​เป็นบาป ข้อ​ที่สอง ​เมื่อเห็นบาป​โดย​ความ​เป็นบาปแล้ว​ ให้รู้จักโทษของมัน ให้เบื่อหน่ายในบาปนั้น​ counter:๙๘๐

A-978 กำไรจากทุกข์ (คำเทศน์โดย ชยสาโรภิกขุ) ข้อเขียนคัดสรร โดย รจนา ณ เจนีวา [๑๔ พ.ค. ๒๕๔๘]
เราเห็นทุกข์แล้ว​เราก็มีโอกาสประพฤติปฏิบัติ ​ความทุกข์​เป็นอาจารย์ของเรา ​แต่​ความทุกข์ทางกายก็ถือว่า​เป็นเรื่อง​ธรรมดาของสังขาร ​แต่​ความทุกข์ทางใจเกิดจาก​ความคิดผิด ​ความเห็นผิด เกิดจากมุมมอง​ที่ไม่ตรงตาม​ความ​เป็นจริง counter:๑๓๔๙

A-973 จำได้เพราะจำไว้ (คำเทศน์ โดย ชยสาโรภิกขุ) ข้อเขียนคัดสรร โดย รจนา ณ เจนีวา [๑๑ พ.ค. ๒๕๔๘]
สติหรือ​ความระลึก​ได้ สติมีหน้า​ที่ระลึก มีหน้า​ที่จำ ​แต่เราจำ​ได้ เฉพาะเรื่อง​​ที่เราเคยจำไว้ การจำไว้​จะไม่เรียกว่าสติ จำไว้อย่างหนึ่ง​ จำ​ได้อย่างหนึ่ง​ counter:๘๕๓

A-963 ยินดีในทุกข์ (คำเทศน์โดย ชยสาโรภิกขุ) ข้อเขียนคัดสรร โดย รจนา ณ เจนีวา [๐๗ พ.ค. ๒๕๔๘]
คำเทศน์ของ​พระอาจารย์ชยสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าใจง่าย เน้นการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ​และส่งเสริมการพัฒนาใน​ส่วนของพฤติกรรม จิตใจ​และปัญญา counter:๑๐๕๔

A-841 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ข้อเขียนคัดสรร โดย พญาไฟ [๒๑ มี.ค. ๒๕๔๘]
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร...​ ...​ธรรมโอวาท จาก ​พระธรรมเทศนา พุทธาจารานุสรณ์ ​และ ธรรมลิขิต counter:๘๓๒

A-572 พญาไฟไปเรียนธรรม --Series ข้อเขียนคัดสรร โดย พญาไฟ [๐๒ ก.ย. ๒๕๔๘]
สวัสดีค่ะ​ ในช่วงวัน​ที่ 10 ตุลาคม 2547 ถึง 16 ตุลาคม 2547 พญาไฟ​ได้มีโอกาส​ไปศึกษาธรรมะ ​ที่สำนักปฏิบัติธรรมวนานุรักษาราม จังหวัดบุรีรัมย์ จึงนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะ​ counter:๖๗๕๐

A-231 25 วิธีการมีความสุขกับสิ่งรอบตัว โดย พญาไฟ [๐๓ ส.ค. ๒๕๔๖]
25 วิธีการมี​ความสุข​กับสิ่งรอบตัว counter:๑๑๔๘


 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น