งานเขียนเรื่องนี้ (ภาพลวงตา) ผู้เขียนสงวนไว้ไม่เปิดเผย