งานเขียนเรื่องนี้ (คืนท่ีดาวเต็มฟ้า ใช้นามแฝง ช.ช่อทับทิม ในระยะแรก) ผู้เขียนสงวนไว้ไม่เปิดเผย