นิตยสารรายสะดวก  Articles  ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๔๖
มารู้จักกับศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ
ซัดดัม
... มารู้จัก​​กับศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ ...
มารู้จัก​กับศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ

CD ย่อมาจาก :Compact Disc
​ความหมาย : ดู Compact Disc

Compact Disc
อักษรย่อ :CD
​ความหมาย : ​เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบดิจิตอล ​และ เพลง


Compact Disc Read Only Memory
อักษรย่อ :CD-ROM :​เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์​ทั้ง​ที่​เป็น ข้อ​ความ Multimedia กราฟฟิก เสียง วีดีโอ
: ​เป็นแผ่น CD ​ที่​ใช้บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ​ซึ่งบันทึก​ได้​ทั้ง ข้อ​ความ ภาพ เสียง กราฟฟิก

Database
​ความหมาย : ฐานข้อมูล
: ข้อมูล​ที่มี​ความสัมพันธ์กัน ​และถูกรวบรวมไว้ให้​เป็นฐาน สำหรับการค้นคืนข้อมูล

Bug
​ความหมาย : จุดบกพร่องหรือ​ความผิดพลาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
: ปัญหา​ที่เกิดขึ้น​​กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ​เนื่องจากคำสั่งในโปรแกรม ปัญหาดังกล่าวทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูก​ต้อง​และมีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ปัญหา​ความผิดพลาดอาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็​ได้เช่นกัน

browser
​ความหมาย : เบราเซอร์, ชื่อเรียกไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์​ที่​ใช้ในการเรียกดูเอกสาร HYPERTEXT หรือ โปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์

bus
​ความหมาย : ​คือ วงจรทางเดินไฟฟ้า สำหรับ​เป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล จากอุปกรณ์หนึ่ง​​ไปสู่อุปกรณ์หนึ่ง​ หรือจากจุดหนึ่ง​​ไปยังจุด​ที่​ต้องการ

Multimedia
​ความหมาย : สื่อประสม, สื่อหลายแบบ ​คือ การ​ใช้สื่อหลาย ๆ​ ประเภทร่วมกันเช่นสื่อการสอน​ที่มีการนำเสนอ​ด้วยภาพ​และเสียง ​พร้อม​ทั้งมีคำอธิบายด้วย

Keyword
​ความหมาย : ​คือ คำ​ที่มี​ความหมายพิเศษสำหรับบางโปรแกรม เช่นคำ​ที่เรา​ต้องการค้นหาข้อมูลใน Search Engine

Upload
​ความหมาย : ​คือ การส่งข้อมูลจาก เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่ง​​ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง​ ​ซึ่ง​โดยปกติ​จะอยู่​ไกลออก​ไป

.net
​ความหมาย : ดอทเน็ต, แสดงว่าเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หน่วยงาน​ที่ให้บริการเกี่ยว​กับเรื่อง​ Network

USB
ย่อมาจาก :Universal Serial Bus
​ความหมาย : ​เป็นมาตรฐานในการ อินเตอร์เฟส ​กับคอมพิวเตอร์ ​เป็นมาตรฐานในการ อินเตอร์เฟส ​กับคอมพิวเตอร์ ด้วยอัตราส่งถ่ายข้อมูล ​ได้มากกว่า 1 MB/Sec ​และ ​สามารถรองรับ Device ​ได้ถึง 127 ชิ้น

Network
​ความหมาย : ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย, วงจรข่าย : ​คือคอมพิวเตอร์​ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จำนวนหลายๆ​เครื่อง

FAX Modem
​ความหมาย : โมเด็ม​ที่​สามารถรับ​และส่งแฟกซ์​ได้

Account
​ความหมาย : บัญชีผู้​ใช้​ที่​แต่ละแห่งอนุญาตให้เจ้าของบัญชี มีสิทธิ์ในการ​ใช้บริการต่างๆ​ : เช่น​ถ้า​เป็นบัญชีผู้​ใช้อินเทอร์เน็ต ​จะหมายถึงผู้​ใช้คนนั้น​​จะมีชื่อในการล็อกอิน (Login Name, User Name) ​และรหัสผ่าน (Password) ​เพื่อเข้า​ไป​ใช้บริการอินเทอร์เน็ต​ได้

User
​ความหมาย : ผู้​ใช้, ผู้​ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์​และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Network
​ความหมาย : ระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อเส้นทางการติดต่อสื่อสาร ​ระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน​เป็นทอดๆ​ ​ซึ่งอาจ​เป็นระบบเครือข่ายแบบปิด ​คือ การให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้น​ หรือระบบเครือข่ายแบบเปิด อันหมายถึง การเปิดกว้างให้ผู้ใดก็​ได้​ใช้บริการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหรือติดต่อสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ​เป็นต้น

Information System
​ความหมาย : ระบบข้อมูล, กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอ

Computer System
​ความหมาย : ระบบคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ​ ​ซึ่งมีการตั้งโปรแกรมให้ทำหน้า​ที่ในการประมวลผลข้อมูล​โดยอัตโนมัติ ​คือเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่ง​ชุด ​ซึ่ง​สามารถ​ที่​จะทำงาน​ได้ ประกอบด้วย
​ส่วนรับข้อมูล เช่นแป้นพิมพ์ ​ส่วนประมวลผลกลาง ​และ​ส่วนแสดงผล เช่นจอภาพ

www
ย่อมาจาก :World Wide Web
​ความหมาย : ​เป็นเทคนิคในการนำเสนอ​ข้อมูลในลักษณะสื่อประสม ​ที่​เป็นข้อ​ความ ภาพ ​และมัลติมิเดียเข้าไว้ด้วยกัน ​และมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ ทำให้ค้นหาข้อมูลในระดับลึกลง​ไป​ได้เรื่อยๆ​ ตาม​ต้องการ

Web Site
​ความหมาย : ​คือระบบคอมพิวเตอร์ ​ที่ทำหน้า​ที่เก็บ Web Page ต่างๆ​ หรือ​คือสถาน​ที่​ที่อยู่​ของ Home page นั่นเอง มี​ความหมายเดียวกัน​กับคำว่า Website

Antivirus Program
​ความหมาย : โปรแกรมสำหรับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือตรวจสอบไวรัสก่อน​ที่​จะทำลายคอมพิวเตอร์ ​ซึ่งมีหน้า​ที่การทำงาน 2 ลักษณะ ​คือ ระบุชื่อของไวรัส​ที่รู้จัก ​และตรวจสอบผลของการทำลายจากไวรัสในแฟ้มต่างๆ​

Computer Virus
​ความหมาย : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ​ซึ่งถูกสร้างขึ้น​​เพื่อก่อกวน หรือทำลายระบบ ​และมัก​จะมีการแพร่กระจายตัว​ได้ง่าย รวดเร็ว​และ​สามารถหลบซ่อนตัวมันเอง​ได้ ​คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์​ที่ถูกเขียนขึ้น​มา ​แต่ไม่​ได้มีไว้สำหรับ​ใช้งาน ​แต่​เป็นการก่อนกวน หรือทำลายระบบ ของคอมพิวเตอร์ ​และ​สามารถ​ที่​จะแพร่กระจาย​ได้ด้วยตัวมันเอง ​โดยการทำลาย​และแพร่กระจาย ​จะถูกกำหนดจากผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น​ๆ​

Virus
​ความหมาย : ​คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง​ ​ซึ่งถูกสร้างขึ้น​​เพื่อก่อกวน หรือทำลายระบบ ​และถูกออกแบบมาให้แพร่กระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่ง​​ไปยังไฟล์อื่นๆ​ มัก​จะมีการแพร่กระจายตัว​ได้ง่าย รวดเร็ว​และ​สามารถหลบซ่อนตัวมันเอง​ได้ ​แต่ ไวรัส​จะไม่​สามารถแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่ง​​ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง​​ได้ด้วยตัวมันเอง ​โดยทั่ว​ไปเกิดจากผู้​ใช้​เป็นพาหะ เช่นเวลา​ที่ส่ง E-mail ​โดยแนบไฟล์​ที่มีไวรัส​ไปด้วย, การทำสำเนาไฟล์​ที่ติดไวรัส​ไปไว้บนไฟล์เซิรฟเวอร์, การ copy ไฟล์จากแผ่นดิสก์เก็ต​ที่มีไวรัส ​เมื่อผู้​ใช้ทั่ว​ไปรับไฟล์ หรือดิสก์มา​ใช้งาน ไวรัสก็​จะแพร่กระจายภายในเครื่อง
ไวรัสสำหรับคอมพิวเตอร์ นั้น​หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์​ที่ถูกเขียนขึ้น​มา ​แต่ไม่​ได้มีไว้สำหรับ​ใช้งาน ​แต่​เป็นการก่อนกวน หรือทำลายระบบ ของคอมพิวเตอร์ ​และ​สามารถ​ที่​จะแพร่กระจาย​ได้ด้วยตัวมันเอง ​โดยการทำลาย​และแพร่กระจาย ​จะถูกกำหนดจากผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น​ๆ​

WAP
ย่อมาจาก :Wireless Application Protocal
​ความหมาย : ​เป็น Communication Protocal ​ที่มีพื้นฐานมาจาก Internet Protocal ​ซึ่ง WAP ​เป็นมาตรฐานเปิดของระบบการสื่อสารด้านข้อมูลไร้สาย การ​ใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านบริการของเครื่องมือสื่อสารไร้สาย อัน​ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อน​ที่ หรือ เครื่องมือสื่อสารไร้สาย อื่นๆ​ (​โดยไม่​ต้องมีโมเด็มหรือ ตัวแปลงสัญญาณอื่นๆ​)

SMS
ย่อมาจาก :Short Messaging Services
​ความหมาย : ​เป็นบริการมาตรฐาน ในการรับส่งข้อ​ความ​ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อน​ที่ ​และอุปกรณ์อื่นๆ​ ไม่​ต้องมีการขอเปิด​ใช้บริการ​แต่อย่างใด ​สามารถส่ง​ได้ในรูปแบบของ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ ต่างๆ​ ตัวอย่างเช่น การรับส่งข้อ​ความของ ระบบโทรศัพท์มือถือ ของ AIS, DTAC, TA Orange ​ซึ่งปัจจุบัน​ได้มีการพัฒนารูปแบบการส่งให้​สามารถรับส่งภาษาท้องถิ่น​ได้เช่น ภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น ​และอื่นๆ​

Message box
​ความหมาย : กรอบแสดงข้อ​ความ หรือ หน้าต่าง หรือช่องวินโดว์เล็ก ​ที่แสดงขึ้น​มาบนจอภาพ ​พร้อมข้อ​ความ​เพื่อให้ข้อมูล​กับผู้​ใช้งาน ​ซึ่งอาจ​จะ​เป็นคำเตือน คำถามหรือข้อมูลให้เลือก ​และ Message box ​จะหาย​ไป​เมื่อผู้อ่าน โต้ตอบเช่นคลิกเม้าส์ หรือ กด Enter

Refresh
​ความหมาย : ทำให้สดชื่น ทำให้ใหม่​และสด หรือ การ Update ข้อมูล หรือการปรับปรุงข้อมูลในหน่วย​ความจำ ให้ทันสมัย ​และ​เป็นจริง

Local Area Network
อักษรย่อ :LAN
​ความหมาย : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดหนึ่ง​​ที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน​โดย​ใช้ เครือข่ายท้องถิ่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน​โดย​ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่​ไกล้กัน หรือไม่ไกลกันมาก

Electronic Mail
อักษรย่อ :E-Mail
​ความหมาย : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ​เป็นข้อมูล​ที่มีการรับ​และส่ง ​โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ​โดยผ่านเครือข่ายของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์​ที่​สามารถส่ง​ไป​ได้ไกลทั่วโลก เร็ว​และประหยัด

แล้ว​เจอกันใหม่ครับ​

 

F a c t   C a r d
Article ID A-179 Article's Rate 188 votes
ชื่อเรื่อง มารู้จักกับศัพท์คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)กันเถอะ
ผู้แต่ง ซัดดัม
ตีพิมพ์เมื่อ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๔๖
ตีพิมพ์ในคอลัมน์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เปิดอ่าน ๑๙๖๕๘ ครั้ง
จำนวนความเห็น ๔๑ ความเห็น
จำนวนดอกไม้รวม ๗๔๙
| | | |
เชิญโหวตให้เรตติ้งดอกไม้แก่ข้อเขียนนี้  
R e a d e r ' s   C o m m e n t
ความเห็นที่ ๑ : ศาลานกน้อย [C-581 ], [000.000.000.000]
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2546, 07.46 น.

ผู้อ่าน​ที่รัก,

นิตยสารรายสะดวก​ ​และผู้เขียนยินดีรับฟัง​ความคิดเห็นต่อข้อเขียนชิ้นนี้
เชิญคลิกแสดง​ความเห็น​ได้​โดยอิสระ ขอขอบคุณ​และรู้สึก​เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการมี​ส่วนร่วมของท่านในครั้งนี้...​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒ : ลุงเปี๊ยก [C-583 ], [203.151.8.41]
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2546, 23.45 น.

ขอบคุณครับ​ ดีมากเลย​ครับ​ คิดว่าน่า​จะ​เป็นประโยชน์​กับผู้​ใช้คอมพิวเตอร์ทั่ว​ไป ขอมอบดอกไม้ให้ห้าดอกครับ​

ชื่อ"ซัดดัม" ดูเหมือน​จะใจร้าย ​แต่​ที่จริงใจดีอย่างนี้เอง

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓ : คนเดินดิน [C-2614 ], [202.183.201.198]
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2547, 13.11 น.

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล เกี่ยว​กับคอมพิวเตอร์ครับ​
ไม่มีอะไร​มากหรอกแค่นี้นะครับ​ บายๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๔ : คนเดินดิน [C-2615 ], [202.183.201.198]
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2547, 13.11 น.

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูล เกี่ยว​กับคอมพิวเตอร์ครับ​
ไม่มีอะไร​มากหรอกแค่นี้นะครับ​ บายๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​ๆ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๕ : มะบอก [C-6263 ], [61.19.220.253]
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2548, 13.37 น.

​เป็น​ความรู้​ที่ดีมากคับ

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๖ : ป้าแม้ว [C-6442 ], [202.183.213.186]
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2548, 13.03 น.

ดีจังเลย​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๗ : จากนักศึกษาโรงเรียนMCS. [C-8028 ], [203.130.159.4]
เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2549, 22.53 น.

​เป็นเวฟ​ที่สามาร​ได้​ความรู้ศัพท์จากคอมพิวเตอร์จากนักศึกษาMCS.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๘ : เด็กเรียน [C-8492 ], [203.148.194.131]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2549, 10.13 น.

ดีมากคะ​ขอบคุณมาก

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๙ : เด็กเรียนที่ฉลาดน้อย [C-8493 ], [203.148.194.131]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2549, 10.19 น.

คุณ​ไปหา​ความรู้มาจากไหนคะ​ คุณเก่ง​และเชี่ยวชาญมากเลย​นะคะ​ขอให้คุณส่ง​ความรู้ให้เด็กๆ​​ได้ศึกษาต่อ​ไปตราบนานเท่านานนะคะ​ สู้ต่อ​ไปคะ​ null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๐ : เด็กเรียนกับเด็กเรียนที่ฉลาดน้อย [C-8494 ], [203.148.194.131]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2549, 10.23 น.

ลืมคะ​ขอมอบดอกไม้ให้20ดอกค่ะ​ ​และมอบหัวใจอีก10ดวง หนู​คือเด็กเรียน​กับเด็กเรียนฉลาดน้อยค่ะ​คนเดียวกันคะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๑ : เด็กเรียน [C-8495 ], [203.148.194.131]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2549, 10.25 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๒ : โคทานิ โนบุตะ [C-8725 ], [203.151.140.117]
เมื่อวันที่ : 03 ส.ค. 2549, 19.34 น.

ดีมาก ๆ​ เลย​คะ​ ​ได้​ความรู้มาก ​เพราะเราเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2 แล้ว​ละนะ บาย...​...​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๓ : ไม่ระบุนาม [C-9345 ], [58.9.58.194]
เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2549, 19.08 น.

ขอบคุณมากงับ

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๔ : เด็กแนว [C-9802 ], [203.188.21.96]
เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2549, 10.22 น.

ร่วมแสดง​ความคิดเห็น​ที่14 เด็กแนว ยืมพ่อ​ใช้

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๕ : nouvo_mx_8899@hotmail.com [C-9984 ], [58.8.45.73]
เมื่อวันที่ : 04 ธ.ค. 2549, 11.24 น.

ดีนะเพาะครูหั้ยเราทามงานอยู่​แระ ขอบคุงนะ บายค่ะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๖ : ... [C-10845 ], [61.7.159.212]
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2550, 15.09 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๗ : gyhj [C-11565 ], [125.26.201.120]
เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2550, 10.04 น.

null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๘ : hujiu [C-11566 ], [125.26.201.120]
เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2550, 10.10 น.

มี​ความสุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุขมาก ko

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๑๙ : เด็ก พ.ป.ส [C-11590 ], [203.172.221.177]
เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2550, 13.10 น.

​เป็น​ความรู้​ที่ดีมาก​แต่เสียดายมีน้อย​ไปหน่อย​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๐ : สาวปาน [C-11677 ], [203.113.0.192]
เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2550, 12.37 น.

ขอบคุณมากค่ะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๑ : ธีระศักดิ์ [C-11863 ], [58.10.12.90]
เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2550, 13.58 น.

ขอบคุณข้อมูลนี้มากๆ​เลย​ครับ​

ผมให้

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๒ : 001254 [C-12647 ], [61.7.174.15]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2550, 09.46 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๓ : ก้อ [C-12648 ], [61.7.174.15]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2550, 09.48 น.ยยยยยยยยย

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๔ : ก้อ [C-12649 ], [61.7.174.15]
เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2550, 09.48 น.ยยยยยยยยย

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๕ : หงวา วามะนนท์ [C-13565 ], [203.172.208.222]
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2551, 13.50 น.

ดีมากครับ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๖ : นะ [C-13566 ], [203.172.208.222]
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2551, 13.53 น.

Dมากคะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๗ : แดน [C-13567 ], [203.172.208.222]
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2551, 13.56 น.

ดีคะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๘ : น้ำหวาน...."....." [C-13856 ], [58.10.164.203]
เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2551, 16.36 น.

อยากให้เพิ่มศัพท์มากขึ้น​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๒๙ : คนหล่อ [C-13880 ], [118.175.167.116]
เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2551, 10.30 น.

ดีมากเลย​ผมคิดว่าน่าทำให้คนอื่นมี​ความรู้ null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๐ : เต้ [C-14083 ], [117.47.3.61]
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2551, 10.48 น.

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๑ : เด็กแนว [C-14084 ], [117.47.3.61]
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2551, 10.53 น.

รู้จักแน่เด็ก บ.ส.ว

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๒ : พจ [C-14085 ], [117.47.3.61]
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2551, 10.57 น.

]

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๓ : แจง [C-14978 ], [118.173.14.117]
เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2551, 09.42 น.

เก่งจัง

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๔ : b-boy [C-16088 ], [118.172.88.38]
เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2552, 13.57 น.

สนุกมากคะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๕ : นารักเอ๊ด [C-17204 ], [203.118.113.156]
เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2553, 10.33 น.

ให้คำแนะนำดีมากเลย​ค่ะ​

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๖ : รัชฌิตา [C-17489 ], [203.113.19.125]
เมื่อวันที่ : 08 ก.ย. 2553, 09.57 น.

ชอบจัง

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๗ : เมเปิ้ล [C-17627 ], [202.12.118.61]
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2553, 10.50 น.

ดีจัง ขอบคุณค่ะ​ เพิ่ม DVD อีกตัว​ได้ไหมคร้า

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๘ : M$M$B$N [C-17757 ], [203.172.138.210]
เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2553, 14.24 น.

อยากให้เพิ่มศัพท์มากขึ้น​ null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๓๙ : M$M$B$N [C-17758 ], [203.172.138.210]
เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2553, 14.25 น.

อยากให้เพิ่มศัพท์มากขึ้น​ null

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๔๐ : ีัยนา้ถภงยรัย [C-18030 ], [182.93.195.124]
เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2554, 13.52 น.

ัา้ยนะร้พยบัระ้ยนภรย

แจ้งลบข้อความ


ความเห็นที่ ๔๑ : jam [C-18569 ], [171.5.11.108]
เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2555, 20.30 น.

มีงาน​พอดี
เเต่งเกียว

แจ้งลบข้อความ


สั่งให้ระบบส่งเมลแจ้งการเพิ่มเติมความเห็น
 ศาลานกน้อย พร้อมบริการเสมอ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางคอลัมน์ คุยกับลุงเปี๊ยก หรือทางอีเมลได้ที่ uncle-piak@noknoi.com  พัฒนาระบบ : ธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์  โลโกนกน้อย : สุชา สนิทวงศ์  ภาพดอกไม้ในนกแชท : ณัฐพร บุญประภา  ลิขสิทธิ์งานเขียนในนิตยสารรายสะดวก เป็นของผู้เขียนเรื่องนั้น  ข้อความที่โพสบนเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้โพสทั้งสิ้น