ความเป็นมาของโครงการฯ

 
โครงการแจกเต้านมเทียมฟรีบนอินเทอร์เน็ตของกลุ่มอาสา "เพื่อนทอฝัน" เป็นโครงการส่วนขยายจากกิจกรรมภาคสนามที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศได้ทั่วถึงกว่าเดิม

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้ เกิดจากกลุ่มพยาบาลและกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกรุงเทพฯ (Bangkok Breast Cancer Support Group) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และคำแนะนำทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อยู่ในระหว่างการรักษาและหลังจบการรักษาแล้ว

sawing กิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ ได้รับการส่งเสริมให้อาสาสมัครชาวไทยมีส่วนเข้าร่วมช่วยเหลือด้วย จนเกิดการรวมตัวเป็น "กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน..วันสุข" ทำกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยร่วมกันช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจผู้ป่วย
sawing ในระยะเริ่มแรกอาจารย์รัชนี ปรักกมลกุล ได้ริเริ่มจัดทำอุปกรณ์เสริมภาพลักษณ์ เช่น เต้านมเทียม วิกผม ผ้าคลุมศีรษะ หมอนรองแขน เพื่อแจกฟรีแก้ผู้ป่วยที่โชคร้ายต้องตัดเต้านม โดยส่งเสริมให้อาสาสมัครจะช่วยกันคนละไม้ละมือทำกันขึ้นมาเอง และเปิดสอนการเย็บเต้านมเทียมด้วยตนเองขึ้นด้วย
sawing ต่อมามีช่างเสื้อสตรีฝีมือดี (คุณน้อยและคุณพา) มาร่วมเป็นอาสาสมัคร และได้ช่วยพัฒนารูปแบบเต้านมเทียมให้ดียิ่งขึ้น จนได้รูปแบบที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติกว่าเดิม แต่การตัดเย็บก็ต้องใช้ฝีมือช่างเพื่อความปราณีตในการทำมากขึ้น

"กลุ่มเพื่อนทอฝัน" จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเน้นจัดการด้านคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะ ทำให้เต้านมเทียมที่แจกฟรีนี้ เป็นอุปกรณ์เสริมภาพลักษณ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในปัจจุบัน

บัดนี้ กลุ่มอาสาเพื่อนทอฝัน พร้อมจะแจกจ่ายเต้านมเทียมแก่ผู้ป่วยตัดเต้านมทั่วประเทศแล้ว และด้วยการสนับสนุนจากเว็บไซต์ ศาลานกน้อย โครงการจึงมีระบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเต้านมเทียม ฟรี ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเปิดให้ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนขอรับเต้านมเทียม ฟรี ได้ทั่วประเทศแล้วในวันนี้ ฯ

โปรดอย่าลืมจดที่อยู่ url ของโครงการ "เพื่อนทอฝัน" ดังนี้ : http://noknoi.com/Friends

 

 

 

"จากนี้ไป ฉันจะกลับมามีนมเหมือนเดิมแล้ว.."
- คนไข้คนหนึ่งพูดหลังจากได้รับเต้านมเทียม