๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ : บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นใน "กุลสตรี" ร่วมบริจาคเสื้อยกทรงให้กลุ่มอาสาเพื่อนทอฝัน

 

ภาพข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ:

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นใน "กุลสตรี" โดยคุณบุญธรรม รัตนจรัสโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุดชั้นในกุลสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการแจกเต้านมเที่ยมของกลุ่มอาสาเพื่อนทอฝัน ด้วยการร่วมบริจาคเสื้อยกทรงจำนวน ๒๐๐ ตัว ที่ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ

ในภาพข่าวนอกจากคุณบุญธรรม รัตนจรัสโรจน์ จะให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยแล้ว คุณแต๊งค์ (พงศกร มหาเปารยะ) ได้ติดตามคุณแม่มาสร้างบรรยากาศคึกครื้นมากขึ้นด้วย

การสนับสนุนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงด้วยความใส่ใจจากคุณวรกร จาติกวณิชและครอบครัว กลุ่มเพื่อนทอฝันขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

"..อันความกรุณาปราณี
จะมีใครบังคับก็หาไม่..
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน.."
- ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖